Nyheter

Verdiskapning av biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen. Artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4.

Stiftelsen RUBIN gjennomfører med jevne mellomrom en analyse av verdiskapingen av biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen. Resultatene fra den siste analysen ble presentert i en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4. Her kan du laste ned artikkelen.

Biproduktene i fiskeri- og havbruksnæringen representerer en brutto verdiskaping på ca 1,2 milliarder kroner, og verdiskapingen er har økt kraftig fra begynnelsen av 90-tallet. Økningen i verdiskaping kan delvis forklares med at en større del av biproduktene utnyttes til konsumprodukter som er bedre betalt enn produkter som går inn i fôrmarkedet.