Nyheter

Effektiv sløying/sortering av biprodukter i kystflåten

Et prosjekt for å effektivisere sløye- og sorteringsoperasjonen ombord i kystbåter er under oppstart. Prosjektet er to-delt, der en arbeider i forhold til både eksisterende båter og nye båter. Samarbeidspartnere i delprosjekt om eksisterende båter er en fisker i Båtsfjord og Nord-Norsk Skipskonsult, og en tenker å benytte eksisterende lastetanker under dekk for oppbevaring av de sorterte biproduktene i kjølt tilstand. Kostnader, det operative ombord og kvalitet/pris på biproduktene vil bli fulgt opp for å konkludere omkring økonomi for fisker.

Når det gjelder delprosjekt om nye båter planlegges et samarbeid med båtbygger og fiskere med tanke på utforming og innredning av båtene, samt oppfølging av biproduktsortering/­leveranse. Dette vil gi svar på lønnsomheten ved et optimalt biproduktsystem. En regner med å kunne starte utprøving av de nye båtene fra høsten 2003.