Nyheter

Skånsom sløying ombord i ferskfisktrålere

Prosjekt om utvikling om skånsom sløyemaskin ombord i ferskfisktrålere i samarbeid med Baader og Lofoten Trålrederi er foreløpig avsluttet (prosjekt 4302). Den nye maskinen, som har betegnelsen 444, gir nøyaktig bløgge/strupe/buk-snitt og hodekutt, og ubeskadiget innmat, bortsett fra rogn. Når det gjelder rogn så blir over 50% skadet. Jo mer rognsprengt, jo mer skadet. Derfor planlegges et nytt prosjekt neste år for å videreutvikle denne maskinen med tanke på å få ut hel rogn, uansett størrelse.

sloyemaskin.jpg1

Maskinen kan også benyttes på landanlegg.

Vedlegg

Prosjektrapport