Nyheter

Ny rapport: Biprodukter fra blåskjellproduksjon

Norsk blåskjellnæring er i en etableringsfase og foreløpig produseres det relativt lite blåskjell i Norge. Produksjonen er imidlertid raskt økende og det står store mengder blåskjell i sjøen. I tillegg til problemer med giftige alger, er et av problemene i blåskjellnæringen at en for stor del av skjellene som tas opp av sjøen ikke kan selges som konsumskjell da de ikke holder den ønskede kvaliteten.

Det er ikke uvanlig å regne med ca 65 % utbytte på fakturert mengde skjell, det vil si at det oppstod i overkant av 1.000 tonn biprodukter fra blåskjellproduksjon langs norskekysten i 2002. Solgt mengde blåskjell var i 2002 i overkant av 2.000 tonn.

RUBIN har fått utarbeidet en rapport som gir en oversikt over status og utfordringer når det gjelder biprodukter i blåskjellnæringen. Undersøkelsen er gjennomført av KPMG AS.