Nyheter

Godkjenning av Gellyfeed-prosessen

Basert på resultater fra et RUBIN-finansiert prosjekt ved Veterinærinsituttet (prosjekt 4502), har Statens Dyrehelsetilsyn gitt en forhåndsuttalelse om godkjenning av Gellyfeed-prosessen for produksjon av fiskefôr basert på biprodukter fra villfisk. En konkluderer med at prosessen etter all sannsynlighet kan bli godkjent etter at det nye EU-regelverket blir innført i 2003.