Arkiv

genereltGenerelt
000 Årsberetninger
001 Varestrømanalyse - biprodukter fra fisk og reker
002 Motivasjon av fiskeindustri for ensilering av biprodukter
003 Varestrømanalyse - biprodukter fra fisk og reker. Videreføring
004 Fiskeindustriregister i Møre og Romsdal
006 Komposteringsseminar 22. oktober 1992
007 Utnyttelse av fiskebiprodukter i Japan
008 Strategi for biprodukter fra rekeproduksjon
010 Prisutvikling på kraftfôr i Norge
011 Konferanse - fiskeensilasje i husdyrfôr 26. april
012 Strategi for biprodukter fra fangstleddet

 

kvalitetKvalitet
101 Kvalitetskrav ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett
102 Praktisk kvalitetsstyring ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeoppdrett
103 Utvikling av ny metode for analyse av antibiotikarester i ensilasje
104 Mikrobiologiske analyser av antibiotikarester i ensilasje
105 Brosjyre og plakat om ensilering

 

transportOppsamling / Transport
201 Gjennomgang av dagens system for håndtering av avfall og biprodukter fra fiskeri og fiskeoppdrett
202 Vurdering av ulike innsamlings- og transportordninger for fiskebiprodukter
203 Pilotprosjekt - regionalt samarbeide i Vesterålen.
204 Pilotprosjekt - regionalt samarbeide i Vestvågøy
205 Aksjon Nord-Norge - miljøvennlig håndtering av biprodukter og avfall fra fiskeindustrien
206 Seminar om transport av ferske biprodukter fra fiskeriene
207 Ilandføring av biprodukter fra fangstleddet. Samarbeidsløsninger i Båtsfjord

 

foringFôringsforsøk og markedsutvikling
301 Fiskeensilasje i kraftfôr til husdyr
302 Rubin-fôret - ferskfôr til oppdrettsfisk
303 Problemstudie av pet-foodmarkedet i Norge
304 Avfall fra fiskeoppdrett som fôr til pelsdyr
305 Utvikling av halvfabrikata til internasjonal petfood-industri
306 Lakseensilasje som vinterfôr til sau
307 Ensilasje i fôr til slaktegris - effekt på kjøttprosent
308 Markedsmuligheter for beinfraksjon av fiskeavskjær
309 Ensilasjekonsentrat i tørrfôr til fisk - fôringsforsøk
310 Ensilasje og sildemel i fôr til slaktekylling - lukt og smak av marinert kylling
311 Lakseensilasje til slaktegris i Vesterålen
312 Oppgradering av ensilasjeprodukter
313 Produkter av torskeslo - kildesortering, produksjon, markedsarbeid
314 Marked for biprodukter til konsum i Asia - Forstudie
315 Bruk av lakseolje i hermetikkindustrien
316 Fôringsforsøk med mikrobølgefor til laks - Forprosjekt
317 Markedsundersøkelse av torskekinn på innenlandsmarkedet

 

teknikkTeknikk
401 Produksjon av mel fra ensilasje
402 Pilotprosjekt - biprodukter fra fiskebåter i Møre og Romsdal
403 Veiledende beskrivelse av utstyr - oppsamling, konservering og lagring av avfall og biprodukter fra fiskeri og oppdrett
404 Utvikling av frysecontainer til konservering av oppdrettsavfall
406 Utvikling og utprøving av innsamlingsutstyr for ferske biprodukter fra fiskeindustri og fiskeoppdrett
407 Uttesting av forstøver for brenning av fiskeensilasje
408 Prosesskontroll ved oppkonsentrering av ensilasje. Bruk av "nær infrarød spektroskopi" (NIT-analyse)
409 Innsamling, komprimering og transport av rekeavfall
410 Håndbok i ensilering
411 Utvikling av beinseparator for torskeavskjær
412 Beinseparator for ensilasje - Utprøving ved Bjugn Industrier AS
413 Halvkonservering av biprodukter fra fiskeindustrien - forprosjekt
414 Kartlegging av biprodukter i fiskeflåten
415 Partering og kommersiell utnyttelse av fiskehoder - forprosjekt
416 Havgående fartøyer - Håndtering og ilandføring av biprodukter
418 Utnyttelse av fryst lever fra havgående flåte - Forprosjekt
419 Utnyttelse av biprodukter ombord i Eldborgtrål - Forprosjekt
420 Konsumprodukter av fiskehoder, uttesting av videreutviklet produksjonsutstyr

 

problemProblemavfall
501 Gjødsel av problemavfall fra fiskeoppdrett
502 Forbrenning av antibiotikaholdig ensilasje
503 Luktfjerning ved våtkompostering av fiskeensilasje

 

slakteriSlakteri- og matavfall
601 Slakteavfall i Nord-Norge
602 Kartlegging av slakteavfall og matavfall
603 Utnyttelse av matavfall - Status, flaskehalser og utviklingsmuligheter