Kystflåten

Proj no Tittel Periode Utført av Rapport
4208 Utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk. 2009-2011 SeaSide AS ja
4207 Ilandføring av rund fisk - optimal behandling og lagring med hensynd til kvalitet på fisk og biråstoff 2009-2010 Nofima Marin og Norkyn Seafood AS ja
4206 Kystflåtens sløyemønster. Status og fremtidig utvikling. 2007 Rubin ja
4205 Sløyemaskin kystflåten 2005 Olav Bjørnseth nei
4204 Effektiv sløying/sortering i kystflåten 2002-2007 Selfa Arctic AS, Strømskjær AS, m.fl. ja
4203 Karakterisering av biprodukter til konsum 2001 Geir Johnsen ja
4202 Kvalitet fisk og biprodukter ved ilandføring av rundfisk 2001-2002 Fiskeriforskning ja
4201 Aksjon ilandføring av rundfisk fra kystflåten 2000 - 2001 Rubin ja