Oppdrett

Proj no Tittel Periode Utført av Rapport
4522 Utnyttelse av biråstoff fra lakseindustrien til konsum 2011 Rubin ja
4522 Inaktivering av patogene mikrooganismer i fiskebiprodukter ved ensilering og varmebehandling. Delprosjekt Clostridium sporogenes sporer. 2011 Nofima Ingrediens ja
4521 Inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter vha uorganisk syre eller -base 2010 Nofima Ingrediens og Veterinærinstituttet ja
4520 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt IPN-virus. 2010 Nofima Ingrediens og Veterinærinstituttet ja
4519 Etablering av biogassproduksjon for kategori 2 materiale fra fiskeoppdrett. Forprosjekt. 2010 Biokraft AS og NSL ja
4518 Forbrenningsforsøk av kategori 2 fiskebiprodukter 2009 SINTEF Energiforskning og Scanbio ja
4517 Inaktivering av patogene mikroorganismer i fiskebiprodukter. Delprosjekt Salmonella. 2009-2010 Nofima Ingrediens, Veterinærinstituttet ja
4516 Lever og annet biråstoff fra oppdrettstorsk 2009-2010 Møreforsking ja
4515 Effektiv transport av kjølt marint biråstoff. Forprosjekt. 2009 SINTEF FIskeri og havbruk og Thermotank AS ja
4514 Lakseblod som ingrediens i petfood 2008-2010 Core Competence AB og Vital Marin AS ja
4513 Uttesting av pereddiksyre som alternativt konserveringsmiddel i fiskeensilasje - fase 1 2008 Aqua Pharma AS, Hordafôr ja
4512 Industriell utvikling av peptoner basert på biråstoff av laks 2008-2009 Seagarden AS ja
4511 Utnyttelse av restråstoff fra oppdrettstorsk - status i Norge 2007-2008 Møreforskning, Norsk Sjømatsenter ja
4510 Kommersielle produkter av ryggbeinfarse av laks 2006-2010 Berggren AS ja
4509 Utvikling av fôr til fangstbasert akvakultur 2006-2007 Gellyfeed AS ja
4508 Lakseblod i næringsmidler. 2006-2008 Vital Marine og Core Competence AB ja
4507 Utnyttelse av ferske lakserygger 2004-2006 Industriaktører, NSL, SINTEF ja
4506 Konservering av blod fra lakseslakterier 2005 Kjølås Stansekniver AS ja
4505 Biprodukter fra blåskjell 2003 Rubin ja
4504 Utvikling og presentasjon av forretningsplan for Gellyfeed AS 2003 Gellyfeed AS nei
4503 Kontinuerlig enzymprosessering av ferske marine biprodukter 2002-2003 Marine Bioproducts AS ja
4502 Dokumentasjon hygienisk kvalitet med bruk av Gellyfeed til laks/torsk 2001-2002 Veterinærinstituttet ja
4501 Utvikling og utprøving av skånsom sløyemaskin for laks 2000-2001 Baader, Fjord Seafood, Vikholmen Bioprosess ja
4500 Vurdering av smitterisiko ved bruk av RUBIN-fôr til oppdrettsfisk 2000 Veterinærinstituttet ja