Havflåten

Proj no Tittel Periode Utført av Rapport
4305 Erfaringer ny sløyemaskin havflåten 2006 Rubin ja
4304 Utvikling av kompaktteknologi for enzymprosessering av ferske marine biprodukter 2003-2004 Epcon og SINTEF Fiskeri og Havbruk ja
4303 Korttidskonservering av biprodukter til konsum ombord i ferskfisktrålere 2002-2003 Norway Seafood, Hydro Formates, Fiskeriforskning ja
4302 Skånsom sløyemaskin for havflåten 2001-2002 Baader, Lofoten Trålrederi, RUBIN ja
4301 Videreforedling av ensilasje ombord i Tenor. Dokumentasjon av kvalitet, prosess og økonomi 1999-2000 Sætremyr KS/SINTEF ja