Hva er RUBIN

 

RUBIN er en stiftelse som ble opprettet i 1992, og som arbeider for økt og mer lønnsom utnyttelse av biprodukter fra fiskeri- og oppdrettsnæringen i Norge.

Sammen med fiskerinæringen var flere departementer og forskningsråd med å stifte RUBIN. Fra 1998 har stiftelsen vært rent næringsstyrt i regi av Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). RUBIN er således et fellestiltak som både fangstsiden, fiskeindustrien og oppdrettsnæringen står bak.

Styret i stiftelsen består av 4 personer, 2 oppnevnt av Norges Fiskarlag og 2 fra FHL.. RUBINs virksomhet finansieres av Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Stiftelsen er lokalisert til Trondheim