Fiskeindustri

Proj no Tittel Periode Utført av Rapport
4420 Effektivisering av produksjon av biråstoff fra fiskeindustrien. Fase 1. 2011 Vesterålen Fiskeripark ja
4419 Utnyttelse av restråstoff fra hvitfisk hos Nordvågen AS. Uttesting og forretningsmessig vurdering av sløyemaskin og total prosesslinje for sortering av restråstoff. 2011 Langøy Consult og Nordvågen AS ja
4417 Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfiskindustrien på Værøy og Røst 2010-2011 Vesterålen Fiskeripark AS ja
4416 Sorteringsanlegg for biråstoff fra hvitfisksektoren i Finnmark. Forprosjekt. 2010-2011 Hartmark Consulting AS ja
4415 Markeds- og næringsmessig utvikling av biråstoff fra kongekrabbe. Forprosjekt. 2009-2010 Berlevåg Kongekrabbe AS, m.fl. ja
4414 Sildebiråstoff for produksjon av olje og proteinhydrolysat. Pilottesting med mobilt prosessanlegg. 2009-2010 Modolv Sjøset Pelagic AS og SINTEF F&H ja
4413 Pilotproduksjon av restråstoff fra fiskeindustrien på Myre 2009 Pelsdyrfôr AS, Vesterålen Fiskeripark ja
4412 Automatisk sortering av mager fra hvitfisk. Forprosjekt. 2007 Contra AS, SINTEF Fiskeri og havbruk AS ja
4411 Biprodukter i pelagisk industri 2006-2008 Modov Sjøset Pelagic AS, Fryseriet AS, SINTEF F&H ja
4410 Utprøving av Mesa-850 maskin for ryggbein 2006 BiNor Products AS nei
4409 Økt lønnsomhet ved landbasert sløying og sortering av biprodukter 2005-2006 Pål Krüger Invest AS ja
4408 Utvikling av mottaksanlegg for rundfisk 2005 Norkyn Seafood AS ja
4407 Industriell tørking av fiskehoder. Kvalitet og logistikk. 2005 Norway Seafoods Hammerfest ja
4406 Koordinering/tilrettelegging av lokal produksjon av biprodukter til konsum 2005-2006 Knut Harald Rørtveit nei
4405 Nedskalering av produksjonslinje for effektiv sløying og håndtering av biprodukter i fiskeindustrien - pilotprosjekt 2006-2007 Sommarøy Produksjonslag AS ja
4404 Utnyttelse biprodukter fra krabbeindustrien 2005-2006 SINTEF Fiskeri og havbruk AS ja
4403 Industriell tørking av fiskehoder. Forprosjekt. 2004 Norway Seafoods AS ja
4402b Effektiv sløying og sortering av biprodukter-fullskalaanlegg 2003-2004 RUBIN, Gunnar Klo AS, Melbu Systems ASft ja
4402 Effektiv sløying og sortering av biprodukter-forprosjekt 2001 RUBIN, industri-bedrifter ja
4401 Håndtering og innsamling av fiskeskinn til gelatinproduksjon 2000-2001 Hagb. Kræmer, Frys.fôromsetn., Norfico ja