Generelle prosjekter

Proj no Tittel Periode Utført av Rapport
4019 RUBIN-konferansen 2010 2009-2010 Rubin nei
4018 First International Marine Ingredients Conference Norway - 2010 2008-2010 RUBIN og MARING nei
4017 RUBIN-konferansen 2007 2007 Rubin ja
4016 Revisjon av lærebok om biprodukter 2005-2007 Rubin ja
4015 Spesialnummer om biprodukter i Norsk Fiskeoppdrett 2005 RUBIN, Norsk Fiskeoppdrett nei
4014 Potensialet for ingredienser, konsumprodukter eller fôr fra marine biprodukter 2005 Rubin ja
4013 Biprodukter fra krabbeproduksjon 2004 KPMG ja
4012 RUBIN-konferansen 2004 2004 nei
4009 Verdiskapingsanalyse 2002 KPMG ja
4008 Plansje Total Utnyttelse av Fisk 2002 RUBIN, Sture Lian Olsen ja
4007 Gjennomgang av offentlig regelverk 2000 KPMG ja
4006 Nordisk konferanse om verdiskaping av biprodukter 2000 - 2001 Rubin nei
4005 Lærebok i utnyttelse av biprodukter 1999-2000 Rubin ja
4003 Varestrømanalyser 1998-2004 Rubin ja