Kystflåten

Kvalitet fisk og biprodukter ved ilandføring av rundfisk

Proj no 4202
Periode 2001-2002
Utført av Fiskeriforskning
Rapport ja
Ferdig mars 2002