Nyheter

Justeringer i rapporten om biråstoff fra pelagisk industri

I første utgave av rapport 4411-164 (Biråstoff fra filetering av sild) var det tatt utgangspunkt i feil grenseverdier for miljøgifter i kapitel 3.2.5 om fremmedstoffer. I gjeldende utgave av rapporten er dette rettet opp.

Les mer: Justeringer i rapporten om biråstoff fra pelagisk industri

Ny rapport fra forprosjekt om fersk sildeolje i spesialprodukter til helse og ernæring

EPAX AS, som eies av Austevoll Seafood ASA, er en verdensledende produsent av omega-3 konsentrater. Med støtte fra RUBIN har selskapet gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetene for bruk av sildeolje fra ferskt sildeavskjær i spesialprodukter til helse og ernæring. Med utgangspunkt i ferskhet (stabilitet, sensorisk kvalitet, innhold av naturlige antioksidanter og lave nivåer oksidasjonsprodukter) og egnet fettsyresammensetning (innhold av EPA og DHA, forhold mellom omega-3 og omega-6, innhold av interessante monoumettede fettsyrer, mm.), kan fersk sildeolje være et interessant råstoff som man ønsker å arbeide videre med. Rapporten beskriver resultater fra analyser, vurderinger av produksjonsbetingelser og innvirkning på kvalitet, markedsvurderinger, samt betraktninger i forhold til utfordringer og mulig verdiskaping av protein/vannfraksjon av avskjæret. Det er videre presentert forslag til videre arbeid

Ny rapport om biråstoff fra pelagisk industri

De norske sildekvotene er rekordhøye og fileteringsandelen er økende. Dette betyr at norsk pelagisk industri produserer store mengder biråstoff. For 2008 har RUBIN beregnet denne mengden til 230 000 tonn. Den pelagiske industrien ønsker å få en merverdi ut av dette råstoffet, og har derfor engasjert seg i et prosjekt for å kartlegge mulighetene. SINTEF Fiskeri og havbruk har hatt ansvar for analyser og beregninger.

Les mer: Ny rapport om biråstoff fra pelagisk industri

Ny rapport om utnyttelse av biråstoff fra krabbe til konsumprodukter

Et prosjekt ved Rørvik Fisk AS om utvikling av nye produkter basert på ulike typer biråstoff fra taskekrabbe, dvs. kjøtt fra legg og bur, samt rogn og levermasse, er avsluttet. I prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk, er det utviklet to nye produkter; krabbetapas og krabbeburger. Man avventer tilbakemelding fra markedet før flere varianter introduseres. Det foregår nå industriell produksjon av de to produktene, som selges i REMA butikker og COOP kjeden. Så langt er tilbake-meldingene fra markedet gode.

Les mer: Ny rapport om utnyttelse av biråstoff fra krabbe til konsumprodukter

Innledende markedsundersøkelse for tørket lakseblod i petfood

Tidligere prosjekt (RUBIN-rapport 151) har konkludert med at en eventuell utnyttelse av lakseblod må være basert på skånsomt tørket helblod, og da med anvendelse mot petfood, og lignende. Før igangsetting av et tørkeprosjekt er det gjennomført en kartlegging av petfood-industriens interesse for å benytte helblod i sine produkter. Kartleggingen har omfattet: Undersøkelse av bedrifter som er interessert i produktet og hvem som kan tenke seg å delta i uttesting, innledningsvis oversikt over krav og spesifikasjoner fra disse potensielle kundene, utsjekking av markedspris for produktet og utarbeiding av en første lønnsomhetskalkyle.

Les mer: Innledende markedsundersøkelse for tørket lakseblod i petfood

God oppslutning om fagdagen på Gardermoen 18. november

RUBIN og MARING gikk sammen om å arrangere en MARING FagDag tirsdag 18. november 2008 på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen.

Les mer: God oppslutning om fagdagen på Gardermoen 18. november

Ny MARING Fagdag 18. november på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

RUBIN og MARING går sammen om å arrangere en ny MARING FagDag tirsdag 18. november kl. 10.00.

Les mer: Ny MARING Fagdag 18. november på Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen

Den endelige EU-monografien for tran fra oppdrettstorsk foreligger

Den endelige monografien for tran fra lever av oppdrettstorsk foreligger og kan lastes ned her. Den er godkjent av Den europeiske farmakopé, har nummer 2398, og er juridisk bindende fra 1. januar 2009.

Les mer: Den endelige EU-monografien for tran fra oppdrettstorsk foreligger

Ny rapport om biråstoff fra torskeoppdrett

Torskeoppdrettsnæringen vokser raskt, noe som betyr at også mengden biråstoff (eller restråstoff) fra denne næringen øker. For å få økonomi innenfor torskeoppdrett er det en forutsetning at det kan skapes verdier av biråstoffet. Forholdene rundt biråstoff fra oppdrett er på mange måter likt med villfisknæringen, men samtidig er det forskjeller som går på sammensetning og kvalitet av enkelte fraksjoner og dessuten på slakteprosessen

Les mer: Ny rapport om biråstoff fra torskeoppdrett