Nyheter

Ny forskrift åpner for bruk laksebiprodukter til torskefôr

Fiskeri- og kystdepartementet har sammen med Landbruks- og matdepartementet fastsatt ny forskrift som erstatter forskrift nr. 1416 av 22. desember 2000 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Les mer: Ny forskrift åpner for bruk laksebiprodukter til torskefôr

Vellykket RUBIN konferanse

RUBIN arrangerte for fjerde gang RUBIN konferansen 7-8. februar og konferansen var meget vellykket. Oppslutningen var god og det deltok 170 personer fra industri, forskning og forvaltning. Over halvparten av deltakerne kom fra industrien. RUBIN boka ble lansert og overrakt statssekretær Vidar Ulriksen. Program, foredrag og opplysninger om foredragsholdere kan lastes ned fra konferansens nettside

Les mer: Vellykket RUBIN konferanse

NY RUBIN-BOK: Marine biprodukter. Råvarer med muligheter

RUBIN lanserte en ny bok om marine biprodukter på RUBIN-konferansen 2007 ved overrekkelse til statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og Kystdepartementet. RUBIN boka handler om økt utnyttelse av marine biprodukter og muligheter og utfordringer. Boka er forfattet av RUBIN, med hjelp fra journalist og grafisk formgiver. En rekke personer fra industri, forskning og forvaltning har bidratt med fersk informasjon. Bokas målgrupper er undervisningsmiljøer, fra videregående skoler til universitetsmiljøer, næringsaktører, forskningsmiljer og forvaltning.

Les mer: NY RUBIN-BOK: Marine biprodukter. Råvarer med muligheter

Ny rapport om biprodukter fra taskekrabbe som ingrediens i torskefôr

Det er undersøkt grunnlag for kommersiell utnyttelse av krabbeskall-mel i torskefôr. Mengde og kjemisk sammensetning, samt innhold av tungmetaller er kartlagt. Videre har en vurdert aktuelt utstyr for tørking og beregnet økonomien ved melproduksjon.

Les mer: Ny rapport om biprodukter fra taskekrabbe som ingrediens i torskefôr

12-timers regelen for sløying fjernes også i vinter

Fiskeri- og Kystdepartementet har fastsatt endringsforskrift av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer som tilsidesetter kravet om at fisk som ikke inneholder åte, eller bare ubetydelig med åte, skal sløyes innen 12 timer. Dette gjelder i perioden januar-april 2007.

Les mer: 12-timers regelen for sløying fjernes også i vinter

Foredrag fra MARING FagDag 28. november kan lastes ned fra FHL MARINGs hjemmeside

Nok et vellykket fagseminar er avviklet i FHL MARING regi. 62 deltakere møtte til engasjement rundt temaet "Functional Food - fakta, fusk eller fanteri".

Les mer: Foredrag fra MARING FagDag 28. november kan lastes ned fra FHL MARINGs hjemmeside

MARING FagDag 28. november, Functional Food - fakta, fusk & fanteri

Vi minner om MARINGs neste fagdag som finner sted på Radisson Airport Hotell, Gardermoen tirsdag 28. november.

Les mer: MARING FagDag 28. november, Functional Food - fakta, fusk & fanteri

Ny rapport om dokumentasjon av fersk norsk lakseolje

Basert på en forstudie og videre bevilgning fra RUBIN, FHF og Innovasjon Norge i 2005, ble det igangsatt dokumentasjonstudier med norsk fersk lakseolje som ingrediens i fôr til hund og smågris. Prosjektet er ledet av Marine Harvest Ingredients. Marine Bioproducts og Aquarius har også deltatt. Prosjektet har vist interessante resultater bl.a. når det gjelder helseforhold hos smågris første uke etter avvenning og i forhold til omega-3 opptak/stabilitet i blod hos hund.

Les mer: Ny rapport om dokumentasjon av fersk norsk lakseolje