Nyheter

Biproduktsforordningen trådt i kraft i Norge!

EUs biproduktforordning (nr. 1774/2002) ble gjeldende i Norge fra 27. oktober 2007, dvs. nesten 5 år etter at den trådte i kraft i EU. Forordningen regulerer all bruk av materiale av animalsk opprinnelse, også fisk, som ikke er beregnet brukt som mat til menneske (benevnt biprodukt). Samtidig oppheves avfallsforskriftene.

Les mer: Biproduktsforordningen trådt i kraft i Norge!

Ny rapport om råvarekilder for omega 3 oljer

Odd-Ivar Lekang og Miguel Gutierrez i TINE BA har i et prosjekt, delfinansiert av RUBIN, undersøkt aktuelle råvarekilder for omega 3 oljer. Resultat fra prosjektet er inkludert i en rapport som kan lastes ned (se nedenfor).

Les mer: Ny rapport om råvarekilder for omega 3 oljer

Tørking av hoder i gang

Arctic Stockfish Kvalsund AS startet produksjon av tørkede fiskehoder i Kvalsund like sør for Hammerfest på torsdag i forrige uke. Produksjonen går bra, og det er til nå produsert 60 tonn hoder av torsk og sei (50/50). Det jobbes nå videre med å etablere forsyningskjedene.

Les mer: Tørking av hoder i gang

Forskningsprogrammet DOCMAR avsluttet. Rapporter kan lastes ned.

Det 5-årige forskningsprogrammet DOCMAR (dokumentasjon av marine ingredienser) er avsluttet og det er utarbeidet sluttrapporter fra de enkelte delprosjekter. Bakgrunnen for prosjektet var å få frem helsemessig og ernæringsmessig dokumentasjon av ulike marine ingredienser på dyr og mennesker. Arbeidet har i hovedsak omfattet marine proteiner/peptider i forhold til fedme, kalsium fra fiskebein og biotilgjengelighet (benskjørhet), marine fosfolipider og tarmsykdommer, marine oljer og ulik grad av prosessering, peptider og blodtrykksreduksjon (ACE-hemmere), samt taurin og blodlipider.

Les mer: Forskningsprogrammet DOCMAR avsluttet. Rapporter kan lastes ned.

Siste RUBIN-nytt kan lastes ned her