Nyheter

Ny rapport om blodtrykkssenkende og antioksidative peptider i marint råstoff

ACE-hemmere er nedbrutte proteiner (peptider) som har blodtrykksreduserende effekt. Norges fiskerihøgskole ved universitetet i Tromsø gjennomførte i perioden 2002-2007 et arbeid innenfor DOCMAR med etablering av et målesystem for ACE-hemmere som ble brukt for å måle aktiviteten i ulike biråstoff fra laks og torsk. Identifisering og rensing av potente ACE-hemmende peptider ble innledet. Prosjektet ble videreført i 2008-2009. Arbeidet har omfattet dokumentasjon av blodtrykkssenkende og antioksidative peptider i biråstoff, bl.a. fraksjonering og identifisering av komponenter med forhøyet aktivitet og sammenligning med kommersielle preparater basert på naturlig råstoff. Målet er å kunne fremstille konsentrerte, rensede peptidfraksjoner med høy ACE-hemmende effekt for tilsetning i mat.

Les mer: Ny rapport om blodtrykkssenkende og antioksidative peptider i marint råstoff

Årets begivenhet på marine ingredienser - MIC2010

Programmet for MIC2010 (The First International Marine Ingredients Conference Norway) på Holmenkollen Park Hotel, 20-21. september 2010 kan lastes ned fra http://www.marineingredients2010.net

Les mer: Årets begivenhet på marine ingredienser - MIC2010

Ny rapport om reduksjon av fedme ved bruk av proteinhydrolysat av laks

NIFES har rapportert et nytt delprosjekt under prosjektet "Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysater av laks", om reduksjon av fedme og med spesiell fokus på de komponenter som disse proteinhydrolysatene inneholder mye av. Delprosjektet ble gjennomført i 2008-2009. Resultatene viser at utskifting av kasein med lakse FPH i diett til rotter øker glutation-nivå lever, noe som kan redusere oksidativt stress (oksidativt stress kan medvirke til fedme). Effekten er avhengig av menge FPH i dietten.

Les mer: Ny rapport om reduksjon av fedme ved bruk av proteinhydrolysat av laks

Ny rapport om muligheter for marine proteiner i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet

Prosjektet, som er gjennomført av Altavida AS, omfatter kartlegging av verdikjeden for proteiner innenfor helse- og ernæringsmarkedet i USA, og muligheter for marine proteiner i dette markedet. Potensialet for høyverdige fiskeproteiner er estimert til rundt 45 til 60 mill US i dagens marked. De mest interessante segmentene er sportsernæring og måltidserstatningsprodukter, og spesialfôr til hund og katt. Marine proteiner vil i første omgang kunne posisjonere seg som et alternativ til melke- og soya baserte proteiningredienser. En ny proteiningrediens i disse markedene må ha konkurransedyktig prising, god smak (dvs. ingen eller lite smak), dokumentasjon av helsefordeler og tilstrekkelig holdbarhet. Basert på norsk marin ingrediensindustris tilgang til ferskt råstoff, tilgjengelig teknologiløsninger og ideer, samt resultater fra ernæringsstudier på marine proteiner, ligger det godt til rette for å utvikle attraktive produkter til disse markedene. Prisene er attraktive i forhold til eksisterende markeder for marine protein produkter.

Les mer: Ny rapport om muligheter for marine proteiner i det amerikanske helse- og ernæringsmarkedet

Ny rapport om tørking av lakseblod for anvendelse i petfood

Etter en markedundersøkelse for å kartlegge den internasjonale petfoodindustrien interessen for å benytte lakseblod i sine produkter, ble det igangsatt et prosjekt for tørking av lakseblod i pilotskala med fokus på bevaring av blodets koaguleringsevne. Prosjektet ble gjennomført av Vital Marin AS og Core Competence, mens blodet ble samlet opp på Marine Harvest sitt slakteri på Eggesbønes. Tørkingen foregikk hos Niro i Købehavn.

Les mer: Ny rapport om tørking av lakseblod for anvendelse i petfood

Vel blåst RUBIN-konferanse! Foredragene kan lastes ned.

RUBIN arrangerte RUBIN-konferansen om marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft på Rica Hell Hotel, Stjørdal, 3.-4. februar 2010. Dette var den femte RUBIN-konferansen og det var god oppslutning med ca. 160 påmeldte deltakere. Politisk rådgiver Fride Solbakken holdt åpningsforedraget om utfordringer og muligheter, og la vekt på kunnskap, samarbeid og langsiktighet. Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag presenterte næringens synspunkter på utviklingen, og hadde stort fokus på behovet for samarbeid mellom flåte og industri, og behovet for en helhetlig satsing for å unngå fragmentering. Daglig leder i RUBIN, Sigrun Bekkevold, orienterte om status og RUBINs videre prioriteringer sett i lys av manglende rammebetingelser. Daglig leder i Matis på Island, Sjofn Sigurgisladottir, ga en oversikt over utviklingen av biråstoffsektoren på Island.

Les mer: Vel blåst RUBIN-konferanse! Foredragene kan lastes ned.

Maring Fagdag, foredrag kan lastes ned

Program, deltakerliste og PDF-versjon av foredrag fra Maring Fagdagen 17. november 2009 kan lastes ned ved å gå inn på Arrangementer (se hovedmenyen) eller bruke denne linken:

Les mer: Maring Fagdag, foredrag kan lastes ned

Utnyttelse av silderogn - ny rapport kan lastes ned

Bestanden av NVG sild er rekordhøy og stadig mer blir filetert. Med dagens produksjon utgjør "tilgjengelig" rogn i størrelsesorden 17 000 tonn. SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra RUBIN gjennomført et forprosjekt for å kartlegge markedsmuligheter, aktuelle produkter og teknologiske utfordringer.

Les mer: Utnyttelse av silderogn - ny rapport kan lastes ned

RUBINs handlingsplan for 2009-2013 kan lastes ned

RUBIN har utarbeidet en ny handlingsplan for perioden 2009-2013. Den har fokus på verdiskaping og bærekraft av biråstoff, og presenterer status, flaskehalser og prioriterte faglige aktiviteter i hele verdikjeden.

Les mer: RUBINs handlingsplan for 2009-2013 kan lastes ned