Nyheter

Ny rapport om bleking og skylling av torskemelke for å bedre kvaliteten

Basert på tidligere dårlige erfaringer med omsetning av sortert torskemelke med mye reklamasjoner, bl.a. på grunn av rød farge, har Binor Products AS gjennomført et prosjekt for å bedre kvaliteten på melken.

Les mer: Ny rapport om bleking og skylling av torskemelke for å bedre kvaliteten

Ny rapport om forbedret analysemetode for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater

Peptidstørrelsesfordeling er en helt sentral parameter for karakterisering av proteinhydrolysat og er dessuten svært viktig for optimalisering av hydrolyseprosessen. Den analysemetoden som brukes i dag er for unøyaktig og fører til at produsenter av proteinhydrolysat ikke har kan drive prosessen optimalt.

Les mer: Ny rapport om forbedret analysemetode for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater

Ny markeds og industrianalyse for marine ingredienser

Hartmark Consulting og Core Competence gjennomførte i 2003 og 2008 en internasjonal markeds- og industrianalyse for marine ingredienser. Denne rapporten er en oppdatering av 2008-analysen der marine oljer og proteiner er prioritert. Strukturen og formen på rapporten er bygget opp for å kunne dokumentere og synliggjøre strategiske utfordringer næringen står overfor.

Les mer: Ny markeds og industrianalyse for marine ingredienser

Ny rapport om muligheter for sortering av biråstoff fra hvitfiskindustrien på Røst og Værøy

For å dekke den økende etterspørselen etter sortert restråstoff til konsum i Asia, og for å få lønnsom utnyttelse av de store volumene med biråstoff fra hvitfisk som idag går på havet, trengs det flere sorteringsanlegg langs kysten. Røst og Værøy er to fiskeristeder som peker seg ut med mye råstoff fra torskefiskeriene. Vesterålen Fiskeripark har gjennomført en utredning om mulighetene for etablering av sentralt sorteringsanlegg på disse stedene etter mønster fra SeaPro på Myre. Dette er fase 1 i et prosjekt som, forutsatt positive resultater, er tenkt videreført gjennom realisering av anlegg og oppfølging av produksjon med registrering av produkter, priser, kvalitet, etc. (fase 2).

Les mer: Ny rapport om muligheter for sortering av biråstoff fra hvitfiskindustrien på Røst og Værøy

Ny fagdag Maring Forum - RUBIN 24. november 2011

I samarbeide med RUBIN arrangerer Maring Forum fagdag på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

Les mer: Ny fagdag Maring Forum - RUBIN 24. november 2011

Ny rapport om fjerning av lukt og smak fra marint protein

Det er et stort potensial for fiskeprotein som et alternativ til melke- og soyabaserte proteiner med betydelig bedre priser enn det som oppnås for dagens fiskeprotein ingredienser. Imidlertid vil det være et krav hos potensielle brukere om ingen lukt/smak av fisk eller som følge av oksidasjon av fiskefettsyrer i ferdige applikasjoner (i ferdigproduktets holdbarhetstid på 18-24 mnd). Ingen norske produsenter som kan levere fiskeprotein ingredienser som vil i dag tilfredsstille disse kravene.

Les mer: Ny rapport om fjerning av lukt og smak fra marint protein

RUBIN-nytt juli/august 2011

  

Ny rapport fra Nifes-prosjektet om helsedokumentasjon av proteinhydrolysat fra laks

Dette er 4. rapport fra prosjektet om helsedokumentasjon av fiskeprotein hydrolysat (FPH) som er gjennomført av Nifes.

Les mer: Ny rapport fra Nifes-prosjektet om helsedokumentasjon av proteinhydrolysat fra laks

Årsrapport 2010 kan lastes ned her