Nyheter

Ny rapport om utvikling av nye produkter av sildebiråstoff til helse og ernæring fra EPAX

Sildeolje kan fremstilles fra ferskt biråstoff fra filetering av sild og gi et stabilt produkt med et vidt anvendelsesområde. Sild er et rent marint produkt, med svært lave konsentrasjoner av omega-6 fettsyrer, noe som gir svært gunstig n-3/n-6 ratio. Sildeolje inneholder dessuten høye konsentrasjoner av monoumettede fettsyrer, som kan ha positiv helseeffekt, og har naturlige antioksidanter som kan ha næringsmessig verdi. Basert på en forstudie i 2008/2009 (RUBIN-rapport 172), startet omega- 3 produsenten EPAX et 2-årig prosjekt i 2009 for å utvikle spesialprodukter av fersk sildeolje til helse og ernæring. EPAX er en verdensledende produsent av omega-3 konsentrater fra importert fiskeolje fra Sør-Amerika, og ser nye muligheter med bruk av ferske sildeoljer.
Prosjektet har omfattet prosessering av olje fra ferskt sildebiråstoff for bruk i næringsmidler, litteraturgjennomgang av kjente biologiske effekter av monoen fettsyrene, utvikling av konsentrat av monoen fettsyrer og omega-3 fettsyrer og sett på mulighetene for utnyttelse av proteinfasen for produksjon av fosfolipider.
Hovedkonklusjoner er at prosessering og stabilisering av olje produsert fra ferskt sildeavskjær har gitt en høykvalitets olje med svært god stabilitet. Oljen er testet ut i næringsmiddelapplikasjoner (melk og yoghurt) ved Danmarks tekniske universitet (DTU) med positivt resultat. Videre er det utviklet et ?delivery system? i form av stabil emulsjon med 70% olje i vann. Det er oppnådd lovende resultater for oksidasjonsbeskyttelse ved hjelp av dette systemet.
En litteraturgjennomgang av biologiske effekter av monoen fettsyrer (LC-MUFA) viser at disse fettsyrene kan ha positiv effekt på helse ved å redusere risiko for type-2 diabetes og metabolsk syndrom, redusere overvekt og fedme og virke forebyggende mot hjerteinfarkt.
Det er utviklet et konsentrat med 40-45% MUFA og 40-45% omega-3 fettsyrer der de mettede fettsyrene er fjernet. Dette vil kunne bli et nytt produkt i markedet.
Ved uttesting av den proteinrike «slamfasen» etter hydrolyse av sildeavskjær viser resultatene at en kan ekstrahere ut 3-4% fosfolipid fra tørrvekten av slamfasen.

Resultatene anses som lovende for mulighetene for utvikling av produkter for human bruk, særlig innenfor kosttilskuddsbransjen. Arbeidet videreføres i et pågående prosjekt støttet av Regionalt forskningsfond i Midt-Norge.