Nyheter

Ny rapport om effektivisering av produksjon av biprodukter til konsum

Sea-Pro AS på Myre har siden 2009 produsert konsumprodukter av biråstoff fra fiskeindustrien. Bedriften tar i mot samfengt slog fra bedriftene i nærheten og sorterer ut mager, melke, restlever og restrogn. For å få en økt og mer lønnsom produksjon har det vært nødvendig å effektivisere produksjonslinjen. I første rekke går dette på renseprosesser for mager og melke som har vært basert på mye manuell håndtering.

I et utviklingsprosjekt gjennomført av Vesterålen Fiskeripark i samarbeid med teknologibedriften A. Arntzen AS og Sea-Pro er det skissert en komplett produksjonsprosess for sortering av biråstoff fra hvitfisk, og med egne linjer for videre behandling av mager og melke. Det er utarbeidet arbeidstegninger som grunnlag for produksjon av prosessen og beregning av investeringer. I forbindelse med vinterfiske planlegges en uttesting av prosessen.

Produksjonslinjene for mager og melke innebærer transport, vasking/skylling, avvanning og pakking. Den komplette linjen for sortering og etterbehandling av biråstoff har en kostnad på 715 000 kroner.

Sea-Pro har oppgradert sin eksisterende produksjonslinje med den valgte løsningen for melke og en forenklet løsning for mager. Dette har gitt en forventet kapasitetsøkning på opp mot 25%, dvs. en økning fra 8500 til 10500 kg konsumprodukter pr. dag