Generelle prosjekter

Biprodukter fra krabbeproduksjon

Proj no 4013
Periode 2004
Utført av KPMG
Rapport ja
Fangst av krabbe langs norskekysten er økende, og i forbindelse med foredling på land oppstår det biprodukter som per i dag i liten grad utnyttes. Hensikten med prosjektet er å belyse problemstillinger rundt fangst, foredling og omsetning av krabbe de senere årene, samt avdekke status og muligheter for utnyttelse av biprodukter fra krabbeproduksjon.