Generelle prosjekter

Nordisk konferanse om verdiskaping av biprodukter

Proj no 4006
Periode 2000 - 2001
Utført av Rubin
Rapport nei

Program for konferansen og oppsummering av foredrag/diskusjon finnes nederst på siden, under Relaterte Rapporter.
Manus for de enkelte foredragsholdere finnes under Relaterte Vedlegg.
Ved å klikke på foredragsholders navn åpnes aktuelle manus for foredraget.

Relaterte vedlegg

Program for konferansen

Referat fra konferansen

Fiskeriminister Otte Gregussen
Politiske mål for verdiskaping av biprodukter ? felles nordiske utfordringer

Petur Bjarnason
Den islandske Fiskeriforening: Biproduktenes betydning for fiskerinæringen i Norden

Sigrun Bekkevold
Verdiskapingspotensiale for biproduktene ? grunnlag for utvikling av en biomarin ingrediensindustri

Sigurjon Arason
Fiskeindustriens forsøkslaboratorium (RF), Island: Status i Norden- mengder/utnyttelse, verdi skaping, politiske mål, reguleringer, virkemidler

Søren Abrahamsen
Matcon, Danmark

Helgi Nolsoe
Miljø- og Levnedsmiddelstyrelsen, Færøyene

Sigurdur G. Bogason
EU-kommisjonen DG Fish: Utnyttelse av biprodukter til konsum

Thore Ivar Thorsen
Primex Ingredients, Norge: Kitosan fra rekeskall

Lennart Jarenbäck
Nestlé, Sveits: Internasjonalt marked innen ?life science? ? produkter, krav til råstoff/produktkvalitet, dokumentasjon, leveranse, etc.

Torbjörn Warnheim
Fresenius Kabi, Sverige

Edel Elvevoll
Fiskeriforskning, Norge: Ingredienser fra biprodukter i ?Functional foods?

Jon Bragi Bjarnason
Universitetet i Reykjavik: Bioteknologisk utnyttelse av fiskeslo på Island

Even Tidemann
Norfico AS, Norge: Utvinning av gelatin fra fiskeskinn

Øistein Bækken
Gellyfeed AS, Norge: Gelet fiskefôr av konserverte biprodukter

Per Munk Nielsen
Novo Nordisk, Danmark: Enzymbehandling av ferske biprodukter

Ole H. Nielsen
Baader, Tyskland: Nye maskiner for skånsom sløying i flåten og lakseindustrien

Håvard Røsvik
SINTEF Fiskeri og Havbruk, Norge: Effektivisering og automatisering av sløye- og sorteringsprosessen

Terje Flatøy
Fiskeridepartementet, Norge: Norske myndigheters arbeide med rammebetingelser ?sammen ligning med andre nordiske land

Kristin Thorud
Statens Dyrehelsetilsyn, Norge: EU`s rolle i forhold til regelverket for matvaretrygghet og animalske biprodukter

bredomehlin.doc
Hartmark Consulting, Norge: Behov for markedsforankring og profesjonalisering gjennom verdikjeden