Effektiv sløying/sortering i kystflåten

Proj no 4204
Periode 2002-2007
Utført av Selfa Arctic AS, Strømskjær AS, m.fl.
Rapport ja
To delprosjekter: 1) eksisterende båter 2) nyutvikling av båter. I prosjekt om eksisterende båter, i regi av Strømskjær AS i Båtsfjord, er det installert utstyr for effektiv sløying/sortering. Rapporteres i juli 2004. Prosjekt om utvikling og bygging av nye båter gjennomføres av Selfa Arctic, 6 fiskere og 3 mottaksanlegg. Fase 2 av dette prosjektet, som har gått på design av arrangement ombord på nye båter, er avsluttet og rapportert. Neste skritt vil være bygging og utprøving av 6 pilotbåter (fra høsten 2004).
Periode 2002-2003