Nyheter

RUBIN-konferansen 2004

Konferansen ser ut til å få stor oppslutning, men det er fortsatt anledning til å melde seg på selv om den opprinnelige påmeldingsfristen er gått ut.

Påmelding kan skje elektronisk (klikk på banneret til ned til venstre på hovedsiden) eller ved innsending skjema pr. post eller faks.