Nyheter

Ny RUBIN-rapport: Internasjonal markeds- og industrianalyse av marine ingredienser

I et RUBIN- og SND-finansiert prosjekt har Core Competence og Hartmark gjennomført en internasjonal studie for å kartlegge og vurdere internasjonale markeds-, produkt- og konkurransemesige forhold innenfor marine ingredienser. Hensikten med studien har vært å etablere en oversikt over forhold som kan være til nytte for den videre utvikling av norsk biomarin ingrediensindustri. En har i hovedsak fokusert på ingredienser som tilsetningsstoffer til ernæring og fôr, og på bioaktive ingredienser. Basisingredienser, som fiskemel og olje, er i mindre grad omtalt.

Analysen har konsentrert seg om Europa, Nord-Amerika og Japan, og en har gjennomført intervjuer med produsenter, brukere og FoU-aktører i disse områdene.