Nyheter

Nyhetsbulletin fra RUBIN

RUBIN har tatt opp en gammel tradisjon og startet utarbeiding av en nyhetsbulletin. "RUBIN-nytt" skal først og fremst gi informasjon om prosjekter/aktiviteter som går i RUBIN-regi, og ellers om saker som er viktig for utviklingen innen biprodukter.

Første utgave er allerede distribuert i posten til ca. 1600 adressater. Den kan også lastes ned herfra ved å klikke under vedlegg.
RUBIN-nytt er planlagt utgitt hvert kvartal.