Nyheter

Ny prosesslinje for sløying og sortering av biprodukter er installert hos Gunnar Klo AS

En ny rasjonell og effektiv prosesslinje med opplegg for sortering av biprodukter er installert og under igangkjøring hos Vesterålsbedriften Gunnar Klo AS, avd. Stø. Sløyelinjen er utviklet i et et RUBIN-finansiert prosjekt (rapport 4402/103), og produsert/levert av Melbu Systems AS. Anlegget, som er støttet av SND, består av to sløyelinjer, hver med plass for to båter.

itutaking 1010018

Anlegget inngår i et pilotprosjekt der effektivitet og kvalitet/volum av biprodukter skal registreres over et år. Dette vil gi svar på hvordan økonomien vil være ved anskaffelse av slike anlegg.

Kontaktpersoner: Einar Pettersen, Melbu Systems tlf. 76 11 83 00, Gunnar Klo: 76 11 97 00