Nyheter

Varestrømanalyse for 2002 er klar

Analyse av mengder og utnyttelse av marine biprodukter for 2002 foreligger. Denne analysen gir totaltall for hele landet og en fordeling på fylke. Sist RUBIN ga ut fylkesvise tall var for 1995.