Nyheter

Ny RUBIN-rapport: Kontinuerlig enzymprosessering av ferske marine biprodukter

Rapporten fra prosjektet ved Marine Bioproducts om dokumentasjon av enzymprosessen for ferske biprodukter ved Biomega-anlegget foreligger. Rapporten gir en beskrivelse av prosessen, logistikkløsninger, massebalanser, råvare- og produktkvalitet, samt vurdering av økonomi og marked.