Nyheter

Eksport av lakseensilasje til Kina

Rapport fra prosjektet ?Lakseensilasje i Kina?, utarbeidet av Hordafôr og Hydro Formates, foreligger (rapport 4604/101). Konklusjonen er at ensilasje­konsentrat av laks egner seg godt for anvendelse fjørfe og smågris i Kina. Tilveksten i forsøk med fôring av disse dyreslagene økte med 1,5-4% sammenlignet med kontrollfôret. En slik eksport vil imidlertid forutsette at prisen på FPC til kinesisk havn reduseres med 20%.Når det gjelder fiskefôr viste det seg at innblanding av FPC ikke hadde noen fordeler, og faktisk ga et dårligere fôr.

Tollbarrierer og et foreløpig importforbud mot både fiskemel og ensilasjekonsentrat gjør imidlertid en slik eksport på nåværende tidspunkt uaktuelt. Med økt eksport av ensilasjekonsentrat til Danmark og andre europeiske land, er det for tiden ikke noe avsetningsproblem for ensilasjekonsentrat.