Nyheter

Gelatinprosjekter

RUBIN har delfinansiert et prosjekt om behandling og innsamling av fiskeskinn for gelatinproduksjon ved H. Kræmer i Tromsø (rapport 4401/102). Fiskegelatinets lave smeltepunkt, som gjør at det er flytende ved romtemperatur, begrenser imidlertid anvendelsen. Ved NTNU har man gjennom et doktorgradsarbeid med lovende resultater for kontroll av smeltepunktet, dvs. å kunne lage fiskegelatin som direkte kan erstatte dyregelatin. RUBIN har nå bevilget midler til et prosjekt i forbindelse med patentering/kommersialisering av metoden.

I tillegg har RUBIN delfinansiert et markedsprosjekt for fiskegelatin hos FMC Biopolymer. Det gjennomføres her en internasjonal markedsanalyse av fiskegelatin, inkl. softgel-markedet. Resultatet av denne undersøkelsen skal foreligge i mai 2002.