Nyheter

Dokumentasjon av helsemessige egenskaper av biomarine ingredienser. Et stort generisk FoU-program.

Ut fra tilbakemeldinger fra det internasjonale markedet, og gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av helsemessige egenskaper av marine ingredienser basert på biprodukter, er det avdekket et stort behov for mer kunnskap på dette området. Det er derfor utarbeidet et 5-årig generisk FoU-program i Norge om dokumentasjon av helsemessige egenskaper av marine ingredienser med tanke på anvendelse til ?functional food?, helsekost, farmasi, spesialfôr, etc. Arbeidet, som er under oppstart, vil omfatter peptider, lite prosesserte oljer, kalsium, nukleinsyrer, fosfolipider og Taurin. Arbeidet vil i stor grad innebære kliniske tester.

Deltakere i programmet er Ernæringsinstituttet i Bergen, Institutt for ernæringsforskning ved universitetet i Oslo, Norges Fiskerihøgskole, SSF og Fiskeriforskning. Ernæringsinstituttet i Bergen er koordinator for programmet, som finansieres av RUBIN, SND og Fiskeri- og Havbruks­næringens Forskningsfond. NFR blir evt. med fra 2003.