Nyheter

Gelatinprosjekters

RUBIN delfinansierer utarbeiding av en forretningsplan i regi av en norsk gruppering fra industri og forskning. Planen skal danne grunnlag for etablering av et nytt markeds- og utviklingsselskap for produksjon og videreforedling av fiskegelatin.