Nyheter

Korttidskonservering av biprodukter til konsum ombord i havflåten

For trålere som ikke har frysemuligheter, eller der frysing ikke er egnet, er det behov for å øke holdbarheten av sorterte biprodukter på andre måter. Et alternativ er å tilsette FishForm til biproduktene. FishForm er et bakteriedrepende maursyresalt som kan forlenge holdbarheten av biproduktene med flere dager og leveres av Hydro Formates.

Det er satt i gang et prosjekt i samarbeid med Norway Seafood og Hydro Formates, der en skal teste ut FishForm og andre konserveringsmetoder, i forhold til kvalitet av hoder og fraksjoner av innmat. I første omgang kjøres et forprosjekt der en skal foreta en innledende test ombord og utarbeide forsøksplaner og kostnadskalkyler for et hovedprosjekt i større skala ombord i en av Norway Seafoods trålere i Hammerfest. Forprosjektet koordineres av Fiskeriforsknings representant i Hammerfest, og skal være avsluttet ved årsskiftet. Hoved­prosjektet planlegges igangsatt i januar og prosjektansvarlig vil være Norway Seafood.