Nyheter

Ny rapport om bleking og skylling av torskemelke for å bedre kvaliteten

Basert på tidligere dårlige erfaringer med omsetning av sortert torskemelke med mye reklamasjoner, bl.a. på grunn av rød farge, har Binor Products AS gjennomført et prosjekt for å bedre kvaliteten på melken.

rubin 092

Gjennom kontinuerlig arbeid og relasjonsbygging med markedet har en fått etablert en detaljert produksjonsbeskrivelse og tydelige krav til kvalitet. Det er produsert og skipet 115 tonn torskemelke i sesongen 2011 i hht. produksjonsbeskrivelsen. Melken er vasket og renset i saltvann eller isvann i ca 30 minutter og deretter drenert på en rist i 10 minutt for å redusere vanninnholdet og fryst i 10 kilos esker. Melke med tydelig rødfarge skulle sorteres ut på forhånd. Kunden i Korea er godt fornøyd med produktet, som er solgt videre til supermarkeder, og ønsker mer. Prisen ligger på NOK 9,50/kg CFR Busan Korea. Konklusjonen er at riktig bløgging, behandling og frysing av melke i henhold til kundens produksjonsbeskrivelse er nyttig og viktig for å trekke ut noe av blodansamlingene som fins i melken.

Det er videre gjort forsøk med behandling av torskemelke med bruk at et næringsmiddelpreparat for å trekke ut blodansamling i melken for å oppnå en hvitere farge. Dette blekemiddelet har betegnelsen Blantex B2B og er levert av TQI Norge. Forsøkene har vært gjennomført hos SeaPro, der en har benyttet ulike konsentrasjoner av blekemiddelet i ferskvann. Den blekede melken har blitt presentert for kunden i Korea, som har gitt positive tilbakemeldinger. Konsistensen var bra og kvaliteten og fargen akseptabel.

Det benyttede produktet som er anskaffet gjennom TQI viser seg å være nyttig, og gir en hvitere farge på produktet.