Nyheter

Ny rapport om forbedret analysemetode for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater

Peptidstørrelsesfordeling er en helt sentral parameter for karakterisering av proteinhydrolysat og er dessuten svært viktig for optimalisering av hydrolyseprosessen. Den analysemetoden som brukes i dag er for unøyaktig og fører til at produsenter av proteinhydrolysat ikke har kan drive prosessen optimalt.

Nofima har utviklet, optimalisert og validert ny forbedret analysemetodikk med bruk av HPLC-SEC (Size Exclusion Chromatography). Av de ulike kolonnene som ble undersøkt var det Superdex Peptid kolonnen ved 30% acetonitril, 0,1 % TFA som viste best lineære forhold innenfor måleområdet mellom 20 000 og 200 dalton. Superdex peptid metoden viser seg å være robust ift. bytte og skifte av eluent, samt svært reproduserbar. Superdex Peptid metoden var det beste valget for å bestemme molekylvektsfordeling for forbindelser < 20 000 Da, og for de naturlige prøvene som inngikk i forsøkene. Dersom fordelingen er ønskelig for større peptider/proteiner er det andre kolonner som vil fungere bedre.

Det er også et klart pluss med metoden at man kan isolere de ulike fraksjonene etter separering på kolonnen og dampe av alle bestanddeler i den mobile fasen for deretter gå videre med andre teknikker (ionebytterkromatografi, revers-fase HPLC) der man kan få nye separasjoner og mulighet til å identifisere de ulike peptider.