Nyheter

Ny fagdag Maring Forum - RUBIN 24. november 2011

I samarbeide med RUBIN arrangerer Maring Forum fagdag på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

I år ønsker vi å fokusere på den marine ingrediens industrien i Norge som er i ferd med å vokse seg stor. Men hvor stor og hva er flaskehalsene? Industrien består riktignok av ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner og i alt er det investert mellom 15-20 milliarder kroner for å komme dit man er i dag. Men fortsatt er mange bedrifter i oppstartfasen. 20 % av antall bedrifter står for hele 86 % av omsetningen.

Marin ingrediensindustri har i mange år vært gjenstand for stor nasjonal forventning og mye omtale. Hittil har mye av denne aktiviteten vært forskningsbasert. Men nå ser vi spor av at de industrielle fyrtårnene dukker opp i raskt tempo. Videre registrerer vi at det har skjedd en svært positiv utvikling med utgangspunkt i anvendelsen av restråstoff fra norsk laks- og hvitfisk næring, både til direkte konsum og som marine ingredienser. Både denne type industri og fortsatt satsing på industrialisering av marine råstoffer mener vi har et betydelig potensial til videre utvikling i Norge.

Realiseringen av dette potensial er næringen svært interessert i å dokumentere gjennom mer systematiske analyser med hensyn til struktur, kapasiteter og forsknings- og utviklingsbehov, og møtet vil presentere flere av disse:
1. RUBINs Internasjonale Markeds og Industrianalyse 2011. Dette er den 3. industrianalysen som stiftelsen RUBIN har finansiert. Hva er nytt? Hvilke trender ser vi? Blir morgendagen for denne type industri lys og fager?
2. SINTEF laget i fjor for første gang en oversikt over bransjens økonomi. Her kommer årets analyse. Er det fortsatt flere fugler på taket enn i hånden?
3. Hvilke Potensialer for marine ingredienser ser vi i Norsk Pelagisk industri?
4. Hofseth Biocare legger listen høyt. Meget høyt, vil noen si. Bygges det luftslott på Mørekysten eller er dette ?hard ved??
5. Ensilasje industrien, bærebjelken i fiskeindustrien, hvor går veien videre?

Vedlegg

Program fagdag