Nyheter

Ny rapport fra Nifes-prosjektet om helsedokumentasjon av proteinhydrolysat fra laks

Dette er 4. rapport fra prosjektet om helsedokumentasjon av fiskeprotein hydrolysat (FPH) som er gjennomført av Nifes.

bjorn liaset foto nifes1

Nifes har tidligere vist at ved full erstatning av kasein som proteinkilde med lakse FPH i dietten hos rotter, kan dette redusere insulin og blodsukker i dyrene som får høy-fett dietter. I disse undersøkelsene har en undersøkt reduksjon av blodsukker i rotter som har fått høy-fettdiett der 50% av kasein var erstattet av hhv. FPH og hydrolysert kasein. Der viste det seg imidlertid at det ikke var forskjell mellom de som hadde fått kun kasein, og de to diettene med hhv 50% FPH og 50% kaseinhydrolysat. Derfor må effekten av FPH være konsentrasjonsavhengig.
Resultatene er gitt i RUBIN-rapport 207, som kan lastes ned under.

Se også RUBIN-rapportene 4608, 155 og 193, med alle resultatene fra dokumentasjonsarbeidet på fiskeprotein hydrolysat, med hovedvekt på reduksjon av fedme.