Nyheter

Verdiskapingsanalyse for 2010 kan lastes ned her

verdiskaping 2010nettversjon

Totalt sett representerte biråstoffet i 2010 en verdiskaping på 2,2 milliarder kr, noe som er en økning på 1 milliard fra 2006. Økningen kommer i hovedsak i form av en økning i både mengde og verdi på fôrprodukter basert på restråstoff fra pelagisk sektor og oppdrettsnæringen. Innen oppdrett er det også større volum og verdier knyttet til konsumprodukter og spesialprodukter. Innen torskefisksektoren er verdien på biråstoffet omtrent den samme som i 2006.