Nyheter

Varestrømanalysen for 2010 er klar

varestrm 2010nettversjon

I 2010 oppstod det over 900 000 tonn biråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring - noe som tilsvarer 100 000 tonn mer enn i 2009. I overkant av 700 000 tonn blir utnyttet til fôr og konsumprodukter, mens i underkant av 200 000 tonn hovedsakelig fra hvitfisksektoren ikke blir utnyttet.