Nyheter

Brosjyre om anbefalinger av kvalitetsoptimal behandling og kjøling av torsk, sei og hyse ved ilandføring av usløyd fisk

Basert på resultatene fra prosjektet "Ilandføring av rundfisk - optimal behandling og lagring med hensyn til kvalitet på fisk og biråstoff" er det laget en brosjyre med anbefalinger til fiskere og mottaksbedrifter.

Brosjyren kan lastes ned, evt. bestilles fra RUBIN.