Nyheter

Statusrapport på prosjekt om spesialprodukter av ferskt sildebiråstoff ved EPAX

EPAX har et 2,5 årig prosjekt for å utvikle spesialprodukter av ferskt sildebiråstoff. Arbeidet startet i 2009. Bl.a. har de arbeidet med fersk sildeolje fra Sjøset Pelagic, som ble produsert i tilknytning til et RUBIN-finansiert pilotprosjekt høsten 2009. Denne oljen er etter videre prosessering og stabilisering testet ut i næringsmiddelapplikasjoner ved DTU i Danmark. Resultatene er positive og konklusjonen er at oljen kan egne seg i for eksempel i yoghurt og melk.

Sildeolje inneholder betydelige konsentrasjoner av monoumettede fettsyrer. Dersom det kan dokumenteres positive biologiske effekter av de langkjedete monoenfettsyrene, kan det gi oljen økt verdi både i næringsmiddelapplikasjoner og i kosttilskudd. En rapport utarbeidet av Elvevoll og Tveter ved Universitetet i Tromsø gir en oversikt over litteratur på området, og konkluderer med at forskning tyder på at inntak av langkjedete monoenfettsyrer kan redusere risiko for type-2 diabetes og metabolsk syndrom, redusere overvekt og fedme, samt virke forbyggende mot CVD.

Fjerning av mettede fettsyrer fra sildeolje vil gi et kombinert konsentrat av langkjedete omega-3 fettsyrer og monoenfettsyrer. Det er startet arbeid med å komme frem til et slikt produkt. Tilsvarende konsentrater finnes ikke i dag, og dette vil derfor eventuelt bli et nytt produkt i markedet. Så langt har man i laboratorieskala lykkes i å fremstille et produkt med ca. 40 % omega-3-fettsyrer og ca. 40 % monoenfettsyrer. Videre arbeid vil bestå i å komme frem til en robust prosess som kan oppskaleres i pilotskala.

Prosjektet fortsetter i 2011, og det arbeides videre med utvikling av ?delivery system? som forenkler tilsetning til næringsmidler og reduserer risiko for utilsiktet harskning. Det arbeides dessuten med oppkonsentreringsteknikker for omega-3 fettsyrene og de langkjedete monoenfettsyrene, som sildeoljene har mye av, og som har potensielle helsefordeler.

Prosjektet skal være avsluttet innen utgangen av 2011. Arbeidet skal koordineres med NFR-finansiert prosjekt omkring samme problemstilling og som startet i 2011.

En statusrapport fra EPAX, samt vurderingen av monoen fettsyrer av Universitetet i Tromsø, kan lastes ned her (se nederst).