Nyheter

Ny rapport om prosessering av sildebiråstoff til olje og proteinhydrolysat

Rapporten beskriver resultater fra produksjon av olje og proteinhydrolysat fra ferskt/frosset biråstoff av sild, både i labskala og i pilotskala med bruk av SINTEFs mobile prosessanlegg ved Modolv Sjøset Pelagic på Træna.

Bakgrunnen er et forprosjekt fra 2006-2008 om utnyttelse av biråstoff fra pelagisk industri, som var et samarbeid mellom Modolv Sjøset Pelagic AS, Fryseriet AS og SINTEF Fiskeri og havbruk (RUBIN-rapport 164).

Pilotforsøkene viste at det lot seg gjøre å produsere olje med god kvalitet både ved direkte oppvarming og etter hydrolyse. Selv om det ikke var tatt spesielle hensyn for å beskytte oljen mot oksidasjon, var oksidasjonsstatus etter produksjon lav. Også oksidasjonsstabiliteten var høy. Spesielt var innholdet av frie fettsyrer lavt (0,12% - 0,29%) noe som bekrefter at råstoffet var ferskt og at oljen ikke var nedbrutt. Olje separert før hydrolyse hadde de beste oksidasjonsegenskapene, både mht. Totox-verdi (under 5) og oksidasjonsstabilitet.

Olje separert av ferskt råstoff som ikke er hydrolysert, er testet ut av EPAX i et pågående prosjekt for å utvikle spesialprodukter av ferskt biråstoff av sild (kfr. RUBIN prosjekt 4649). Foreløpig konklusjoner er at sildeoljen etter prosessering og stabiliseringer er av høy kvalitet, og utprøving i næringsmiddelapplikasjoner har gitt positivt resultat.