Nyheter

Kvalitetsstandarder for proteinhydrolysat på nett

På oppdrag fra RUBIN har Neperdo Biomarine ved Harald Breivik utarbeidet kvalitetsstandarder for proteinhydrolysater basert på laksebiråstoff; én for hydrolysat basert på hel fisk eller fisk der fileten er fjernet (Monograph 01) og én for hydrolysat basert på innvoller (Monograph 02). For begge gjelder at råstoffet skal være ferskt (ikke syrekonservert) og hydrolysen foretatt med eksogene (industrielt fremstilte) enzymer. Arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med Maring og med industriaktører innenfor marine proteinhydrolysater i Norge. Det har også vært kontakt med utenlandske industriaktører innenfor marine proteinhydrolysater.

Standardene kan lastes ned ved å gå inn på Standarder i hovedmenyen eller via linken nederst. Kvalitetsstandardene ble presentert på den internasjonale konferansen om marine ingredienser (MIC2010) på Holmenkollen 20-21. september.

Dette er en sak proteinprodusentene lenge har etterlyst ut fra markedsføringsbehov der det å kunne deklarere sine produkter mht. råstoff, kjemisk sammensetning, hydrolysegrad, analysemetoder, mikrobiell status, med mer, vil være et pre. For marine oljer så finnes det flere forskjellige standarder; for vanlig tran, tran fra oppdrettstorsk og lakseolje. Oljestandardene er knyttet til legemiddelmarkedet og er derfor utarbeidet innenfor Den europeiske farmacopé. Når det gjelder proteiner vil bruken tilsi at det er frivillige bransjestandarder.

Siden markedet for marine proteinhydrolysater er internasjonalt er standardene utarbeidet på engelsk.

Det er viktig at Norge er i front og kan være premissleverandør for standardiseringsarbeidet på ingrediensområdet innenfor marin sektor. Det er vokst frem en betydelig norsk industri for marine proteinhydrolysater og ved å vise til de nye kvalitetsstandardene kan disse etter hvert få internasjonal aksept. Dessuten vil det være en god profilering av norske marin proteinindustri i forhold til seriøsitet.

Det er aktuelt å utarbeide kvalitetsstandarder også for andre typer marine proteiner, for eksempel ensilasjeprotein basert på ulike fiskeslag, proteinhydrolysat at sild, m.fl.