Nyheter

Ny rapport om inaktivering av IPN-virus i fiskebiprodukter

EUs Biproduktforordning krever høytrykkssterilisering av kategori 2 materiale, dvs. dødfisk fra oppdrett, før det kan anvendes som råstoff til biogassproduksjon eller jordforbedring. Dette kravet er både uproporsjonal i forhold til farer som skal kontrolleres og kostbart. Målet må være at regelverket aksepterer at biprodukter fra fiskeoppdrett, både kategori 2 og 3, kan behandles med metoder som Norge har god erfaring med over flere tiår.

dd laks

Næringen har derfor søkt om godkjenning av den eksisterende metoden i Norge for hygienisering av kategori 2 materiale fra fisk i henhold til biproduktforordningen. Dette innebærer ensilering(pH≤4) med påfølgende varmebehandling ved 85°C i 25 minutter. Det har vært nødvendig å gjennomføre nye forsøk for å få godkjent metoden, noe som er bakgrunnen for dette prosjektet. Det ble i 2009 gjennomført inaktiveringsforsøk med Salmonella, mens dette prosjektet har omhandlet IPN-virus, som anses for å være det mest hardføre fiskepatogene agens.

Prosjektet har bestemt inaktiveringsgrad av IPN ved varmebehandling av fiskebiprodukter ved ulike temperaturer. D- og z-verdi er bestemt slik at inaktiveringseffekten på IPNV av hvilken som helst annen tid-temperatur kombinasjon i lignende matrix kan beregnes. Resultatene kan brukes som dokumentasjon for validering av metoder for prosessering av kategori 3 materiale fra oppdrettsfisk som skal brukes til fiskefôr.

D-verdier for termisk inaktivering ved 60, 70, 80 og 90 °C varierte fra 290 til 0,5 minutter. Z-verdien viste seg å være ca. 9,8 °C. Beregnet drepeeffekt for IPN-virus ved 85 °C i 25 min. er 27 log10 reduksjon. For å oppnå en 3 log10 reduksjon er det tilstrekkelig med 75 °C i 23 min. eller tilsvarende tid/temperatur kombinasjoner.

En skal arbeide videre med inaktiveringsforsøk for å studere inaktivering av IPN med bruk av kun syre eller base.