Nyheter

Ny rapport om analyser av kommersielle omega-3 produkter og potensielle helsefordeler ved lite oksiderte omega-3 oljer

Med bakgrunn i et tidligere prosjekt om omega-3 oljer av ferskt marint råstoff som en mulig konkurransestrategi for Norge har Nofima Mat og Nofima Marin gjennomført første trinn i en videreføring der en har testet ulike kommersielle omega-3 produkter mht. oksidasjon og videre gjennomført en innledende kartlegging for å se hvilken effekt denne variasjonen i oksidasjonsgrad har på parametre av betydning for helse.

denomega4

Resultatene viser at få av de ulike kommersielle omega-3-produkter kjøpt fra dagligvarebutikker og helsekostbutikker tilfredsstilte kvalitetskravene som er stilt til oksidasjonsstatus for raffinerte oljer av GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega 3).

De videre undersøkelsene viste at kvalitet/oksidasjonsgrad av omega-3-oljene påvirket uttrykk av utvalgte helsemarkører som enzymaktivitet av intracellulære antioksidanter, celledeling og inflammatoriske markører.

Det er planlagt videre forsøk med omega-3 oljer av kjent opprinnelse og historikk, testing på etablerte biomarkører og cellesystemer og videre testing i reelle biologiske systemer.