Nyheter

Ny rapport om utvikling og uttesting av skånsom sløyemaskin for hvitfisk

Fram til i dag har det manglet enkle sløyemaskiner for hvitfisk som både sløyer fisken effektivt og samtidig er skånsom mot innvollene slik at det er mulig å sortere og selge til konsum. Først og fremst har en slik maskin vært etterlyst i større kystbåter, men også landanlegg ser behovet for å effektivisere sløyingen uten at det går ut over kvaliteten på biråstoffet.

img 1967

I 2009 satte SeaSide AS på Stranda igang et tredelt utviklingsprosjekt, der fase 1 omfatter sløyemaskin for oppdrettstorsk, fase 2 villfisk på landanlegg og fase 3 villfisk om bord i båt.
Til nå er fase 1 gjennomført, og rapportert her.

Med utgangspunkt i en amerikansk sløyemaskin utviklet for vill-laks har SeaSide utviklet en prototyp sløyemaskin som i første omgang er testet ut på oppdrettstorsk som har vært i størrelsesområdet 1,7 - 4,5 kg. Uttestingen er dokumentert av Nofima mat.

Resultatene viser at maskinen fungerer godt under kommersielle betingelser og er svært rask. Det ble ikke observert skade på fisken gjennom feilskjær eller kuttskader noe som tyder på at fisken ligger stabilt inni maskinen og at kniven er godt tilpasset torsk og dens form. Imidlertid hadde maskinsløyingen noe høyere andel kuttskader på lever og galleblærer i forhold til håndsløying, men forskjellene er av mindre betydning i forhold til anvendelse.

Høsten 2010 igangsettes fase 2 der maskinen skal tilpasses og uttestes på villfisk på landanlegg.