Nyheter

Konferansen MIC2010 med stor suksess

Den internasjonale konferansen om marine ingredienser (MIC2010), som fant sted på Holmenkollen Park Hotel 20. og 21. september, samlet rundt 260 deltakere fra 19 land. Konferansen ble arrangert av RUBIN og Maring Forum, og med støtte fra ulike deler av forvaltningsapparatet og industri. Det var foredrag fra kjente internasjonale størrelser, som snakket om alt fra omega-3 oljers påvirkning av hjernen og marine proteiners effekt på diabetes, fedme og blodtrykk, til den globale råvaresituasjonen for marine ingredienser og internasjonalt regelverk. Det var hovedvekt på omega-3 oljer og proteiner, men også forhold omkring gelatin, kitosan, alger og nukleotider ble presentert.

dsc01643

Politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet holdt åpningsinnlegget om politiske mål og utfordringer.

Det var en entusiastisk forsamling som etter alle tilbakemeldingene å dømme hadde stort utbytte av det faglige innholdet og samtidig fant seg vel tilrette i hyggelig og kontaktskapende atmosfære. Konferansen ble en fellesarena som mange hadde savnet.

Arrangørene signaliserte at alt ligger til rette for en neste konferanse om 2-3 år i Norge.

Presentasjonene vil bli lagt ut på konferansens nettside (www.marineingredients2010.net) i uke 39 med en passordtilgang. Deltakerne får tildelt passordet.