Nyheter

Ny rapport om reduksjon av fedme ved bruk av proteinhydrolysat av laks

NIFES har rapportert et nytt delprosjekt under prosjektet "Dokumentasjon av helsegevinst ved bruk av proteinhydrolysater av laks", om reduksjon av fedme og med spesiell fokus på de komponenter som disse proteinhydrolysatene inneholder mye av. Delprosjektet ble gjennomført i 2008-2009. Resultatene viser at utskifting av kasein med lakse FPH i diett til rotter øker glutation-nivå lever, noe som kan redusere oksidativt stress (oksidativt stress kan medvirke til fedme). Effekten er avhengig av menge FPH i dietten.

rotter

Resultatene viser også at komponentar som kasein er lav på eller manglar, og som FPH generelt er rik på, er viktige for å forhindre utvikling av fedme i forsøk med mus. Dette gjelder taurin, glysin og pantotensyre.