Nyheter

Ny rapport om tørking av lakseblod for anvendelse i petfood

Etter en markedundersøkelse for å kartlegge den internasjonale petfoodindustrien interessen for å benytte lakseblod i sine produkter, ble det igangsatt et prosjekt for tørking av lakseblod i pilotskala med fokus på bevaring av blodets koaguleringsevne. Prosjektet ble gjennomført av Vital Marin AS og Core Competence, mens blodet ble samlet opp på Marine Harvest sitt slakteri på Eggesbønes. Tørkingen foregikk hos Niro i Købehavn.

Selve tørkeprosessen var vellykket. Prøver etter tørking viste at gelingsevnen ikke endrer seg i tørkeprosessen. Imidlertid hadde blodet for en stor del allerede koagulert før tørkingen, noe som ga et ikke tilfredsstillende produkt. Planlagte forsøk for uttesting av prøver i markedet ble derfor avlyst.
Rapporten foreslår at det i en evt. fortsettelse blir fokusert på videreutvikling av et egnet utblødningsopplegg som kan hindre en rask koagulering før tilsats av antikoagulant.